Czékus Géza

egyetemi rendes tanár
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar