Horváthné Petrás Viktória

PhD-hallgató
Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola, Kaposvár