9. évfolyam, 2011/1-2. szám

Kovács Krisztina
Grundig de Vazquez, Katja
A magyar és német népiskolák és a néptanítói szaktudás fejlődése a történelem sorában


Absztrakt: 
A 19. századi fejlődés egyik alapvető jellemzője a professzionalizáció megjelenése, amelynek következtében létrejönnek a magasan iskolázott, befolyásos szakértelmiségi csoportok. Némi időeltolódással megjelennek a német, majd a magyar tanítóképzésre irányuló törekvések, és ezzel párhuzamosan létrejön a népiskolák tanítóinak szakmai csoportja a felsőbb iskolák tanárai mellett. A népiskolai tanítóknál megjelenik az igény a gyakorlati tudásra. Ez a tudás lesz a 19. század második felében a népiskolák gyakorló szakemberei tudásának alapja.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.