8. évfolyam, 2010/3-4. szám

Gécziné Laskai Judit
A tankönyv lehetséges funkciói a gyakorlathangsúlyos tantárgyakban és a tanulási folyamatokban


Absztrakt: 
Életszerű helyzetek bemutatására vállalkozik (többek között) a hon- és népismeret „gyakorlathangsúlyos” tantárgy, mely tárgy tankönyveinek elemzése során azt következtetést vontam le, hogy a tananyag elsajátításában a tankönyvek kizárólagos használata nem áll a cselekedtetés, a gyakorlat, az alkotóképesség fejlesztésének szolgálatában. Szükség van a tankönyvek megújítására, hogy azok több segítséget, ösztönzést adjanak – alkalmazó tanárnak és tanulónak is – a tanulásorientált oktatásra, a tanultak gyakorlati alkalmazására, a gyakorlat (hagyományozódás) közben szerzett tapasztalatok, tudások tanulásként való felfogására.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.