8. évfolyam, 2010/3-4. szám

Steklács János
Szinger Veronika
Szabó Ildikó
Európai országok jó gyakorlatainak összehasonlítása tizenéves olvasási nehézségekkel küzdők tanításában (ADORE-projekt)


Absztrakt: 
2006-ban az Európai Bizottság prioritásként jelölte meg a serdülők műveltségével kapcsolatos kutatások és gyakorlatok nemzetközi hálózatának fejlesztését, annak érdekében, hogy megértsék az olvasási nehézségekkel küzdő serdülőket, és hogy elméleti keretekben jó gyakorlatokat biztosítsanak. Az EU egyik pályázata (SOCRATES Programme: General activities of observation, analysis and innovation, Action 6.1.2. and 6.2.) multidiszciplináris párbeszédet kezdeményezett olvasáskutatók között, azért, hogy esettanulmányok és javaslatok szülessenek EU vezetők számára. Az egyik legfőbb cél hatásos módszerek kidolgozása olvasási nehézséggel küzdők számára, a másik pedig egy kézikönyv kifejlesztése jó gyakorlatokról olvasáskutatók, oktatók és olyan szakemberek számára, akik a serdülők műveltségével kapcsolatos témákban érdekeltek.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.