8. évfolyam, 2010/3-4. szám

Dóra László
Motivációkutatás és foglalkoztatási körkép idegenvezető-jelöltek körében


Absztrakt: 
Az idegenvezető szakképesítés az egyik legkeresettebb tanfolyam hazánkban. A résztvevők életkora és végzettsége nagyon változatos. A kutatás hipotézise szerint ennek oka az, hogy a munkakörülmények érdekesnek és izgalmasnak tűnnek. A másik ok, amiért sok hallgató iratkozik be, az, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között fontos, hogy a szabadidejük egy részét saját erőforrásból, számukra érdekes képzésre fordítsák. A jelenlegi gyakorlat alapján a képzési követelmények nincsenek összhangban a versenyorientált oktatási piaccal, és nem is gyakorlatközpontúak. A szakmai vizsga eredményei is azt támasztják alá, hogy az általános kompetenciákat nem lehet megfelelően fejleszteni a felnőttképzésben, és a felsőfokú képesítéssel nem rendelkezők hátrányban maradnak továbbra is.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.