9. évfolyam, 2011/1-2. szám

Dóra László
Felnőttképzésben részt vevő fiatal hallgatók véleménye a televíziós erőszakról


Absztrakt: 
A televízió által közvetített erőszak káros hatással lehet a gyerekekre, állapították meg a pedagógusok és pszichológusok. A középiskolára kidolgozott programok a mechanikus tudásátadás eszközeivel tanítják a tanulókat az alapvető ismeretekre, nem pedig párbeszédes formában. A felsőoktatásban viszont nem elterjedt, hogy ilyen témákról beszéljenek, ezért a fiatal felnőttképzésben részt vevők látszanak megfelelő korosztálynak – tapasztalataik alapján is –egy ilyen téma megvitatásához. A velük kitöltetett kérdőív után néhány fontos, elméleti témakört jártunk körül, majd újra kitöltötték a kérdőívet. A látens és diszfunkcionális médiahatások ismeretének tükrében, véleményük a másodszori megkérdezés után jelentősen változott.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.