8. évfolyam, 2010/3-4. szám

K. Farkas Claudia
A kirekesztés alakváltozatai


Absztrakt: 
A tanulmány visszaemlékezések segítségével bemutatja, hogy az 1930-as évek végén Olaszországban és Magyarországon milyen kirekesztés érte az iskola világában a zsidó diákokat. A fasiszta Olaszországban 1938 szeptemberében született döntés arról, hogy zsidók nem léphetik át többé állami iskolák küszöbét. Magyarországon 1939 májusában törvényerőre emelkedett az 1939:IV.tc., az ún. második zsidótörvény. A törvény végrehajtása teremtett lehetőséget arra, hogy zsidó és keresztény diákok közé a szó legszorosabb értelmében falakat emeljenek.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.