8. évfolyam, 2010/3-4. szám

H. Varga Katalin
Az ügyviteli szakmai képzés és a „lifelong learning”


Absztrakt: 
A 21. században a „lifelong learning” paradigmának megfelelően az egyén kompetenciafejlesztése áll a szakmatanulás középpontjában. Célja alapvetően a cselekvési készségek és az együttműködési készségek fejlesztésére irányul. A szakképzési rendszer fejlesztésének eredményei az egymással szorosabb és jobban kihasználható kapcsolatban levő szakképesítések, közöttük az átjárhatóság biztosítása, a korábban megszerzett tudás beszámíthatóságának megteremtése, a mai munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakmakínálat megalkotása. A modulrendszer az elágazások, ráépülő szakképesítések szoros kapcsolatával hatékonyabb képzési pályák létrejöttét teszi lehetővé. Az ügyviteli szakmacsoport felsőfokú szakképzéseit választók már két év után piacképes szakmát kapnak, ugyanakkor BA képzésben is részt vehetnek, ahol a korábban megszerzett kreditek egy része beszámítható.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.