9. évfolyam, 2011/1-2. szám

Nagy Adrienn
Felsőbb leányiskolák mint érettségit adó középfokú szakiskolák a XX. század elején


Absztrakt: 
A kiegyezést követően átalakuló magyar társadalomban egyre inkább megnövekedett az igény arra, hogy a férfiak mellett a nők is kellő szintű műveltséggel és szaktudással rendelkezzenek. A lányok számára a korszakban az általános műveltség mellett, a céljai között a gyakorlati életre is nevelő négy évfolyamos polgári és felsőbb leányiskolák - melyek a korszakban hol a népoktatási, hol pedig az annál magasabb középfokú intézmények közé illeszkedtek be - biztosítottak az eleminél magasabb fokú tanulmányokat. A felsőbb leányiskolát 1887-től a népiskolai tanfelügyelők hatáskörébe helyezték, majd az 1901-es rendelet újfent középiskolaként értékelte, végül 1916-tól hét évfolyamossá alakították, az alsó tagozata egységessé vált, míg a felső tagozata háromféle lehetett: kereskedelmi, felső leányiskolai vagy gimnáziumi.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.