14. évfolyam, 2016/3-4. szám

Princz Enikő
Bencéné Fekete Andrea
Középiskolai kollégiumi program a lemorzsolódás megelőzésére


Absztrakt: 
A köznevelési törvény kiemelten kezeli a nevelés fontosságát. A törvényalkotók előtérbe helyezik a nevelést mint kulcsfontosságú momentumot, amelyhez a kollégiumpedagógia nagymértékben hozzá tud járulni, és kiegészítheti a tagintézményben folyó oktatást. Hosszú távú cél a felvett kollégista tanulók támogatása, hogy minél kisebb arányú legyen az intézményt elhagyók létszáma. A kutatás célja, hogy fókuszcsoportos interjúk keretében feltárja egy szakképző intézményben a középiskolába belépő korosztály korai iskolaelhagyását eredményező tényezőket. Ezt követően az eredményeket elemezve rámutat azokra a változtatási lehetőségekre, amelyek meggátolhatják a lemorzsolódást, továbbá az intézményegységek közötti hatékonyabb együttműködés (iskola és kollégium) jelentőségére, valamint az érintett pedagógusok – első-sorban a csoportvezetők osztályfőnökök – kiemelt szerepére.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.