9. évfolyam, 2011/1-2. szám

Ivanovič, Josip
Vučetič, Andrea
A horvátországi tanügy a 19. század végén és a 20. század elején mint a női jogokért vívott harc színtere


Absztrakt: 
A 19. század a kifejezett írástudatlanság korszaka a Báni Horvátországban, miközben az nemcsak a lakhely urbanizáltságának fokától, hanem a nemi hovatartozástól is függ. Annak érdekében, hogy csökkentsék a nők körében folyamatosan elterjedtebb írástudatlanságot, az addigi iskolapolitikára igyekeztek hatni. A tanügy azonban a férfiak kezében volt, akiknek túlnyomó része megmaradt patriarchális meggyőződésében. A nők oktatásának kérdésében bizonyos pozitív elmozdulás tapasztalható a felső leányiskolák létrehozásával; azoknak a tanterve és programja azonban olyan női identitás kinevelésére irányult, amely megfelelt az anya-, feleség- és háziasszonyszerep eszményének. Nemcsak a nyilvános tevékenységet tagadták meg tőlük, hanem a nők között is különbséget tettek: egyesek majd parancsokat osztogatnak a cselédeiknek, mások pedig cselédek lesznek. A nemi diszkriminációt az iskolában kiemelkedő egyének fáradozása igyekezett enyhíteni, az mégis mindenütt jelen maradt, ami a tanítónőknek a férfi kollégáikhoz viszonyított hátrányos helyzetében is megnyilvánult.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.