8. évfolyam, 2010/3-4. szám

Kiss Zoltán
A testnevelés műveltségterületes hallgatók pályaválasztásának és pályán maradásának jellemzői


Absztrakt: 
A tanulmányban szereplő vizsgálat – amely egy nagyobb kutatásnak a részét képezi – egyik fő célja az volt, hogy megismerjük a testnevelés műveltségi területen tanuló hallgatók pályaválasztási szokásait. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a hallgatók pályaválasztása kizárólag saját elhatározásból, esetleg szülői ráhatással vagy az iskolás évek alatt tanító pedagógusok ösztönzése alapján történt e. Felmértük még, hogy a hallgatók erőfeszítései mennyire irányulnak kizárólag csak egy diploma megszerzésére, milyen mértékben számítanak majd az anyagiak a főiskola befejezése után, szeretnének-e tanári képesítést szerezni a jövőben, stb. A felmérés 3-fokú Likert-típusú skálán történt, amelyre azért esett a választásunk, mert ezzel a módszerrel több hallgató válasza kerülhetett feldolgozásra, illetve az azonos kérdésekre adott válaszok alkalmat adnak a későbbiekben az összehasonlításra és a statisztikai elemzésre. A vizsgálatban összesen hat intézmény (KE-PK, ELTE-TÓK, SZTE-JGYPK, NYME-MNSK, SZIE-ABK és EJF) 159 testnevelés műveltségi területes tanító szakos hallgatója vett részt.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.