8. évfolyam, 2010/3-4. szám

Pintér Henriett
Gál Franciska
A pedagógusszakma differenciálódása Magyarországon a kilencvenes évektől napjainkig


Absztrakt: 
A tanulmány három pedagógus-, illetve pedagógus jellegű szakma eltérő és azonos szakmai professzionális elemeit ismerteti. Első részében feltárja az egyes szakmák kialakulásán keresztül a differenciálódásuk okait, közöttük az 1990-es években bekövetkező társadalmi és gazdasági változások következtében kialakult, családokat érintő szociális problémákat, amelyekkel az iskolák és a pedagógusok szembesültek. E hatásokra létrejöhetett a szociálpedagógus- és az iskolában is alkalmazható szociálismunkás-képzés. Az okok között szerepel a sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek nevelése és oktatása, ami egyrészt a gyógypedagógusok képzésében valósul meg, illetve egy másik szűkebb szakmában, a konduktor-tanító/óvodapedagógus-képzésben. A tanulmány végül összefoglalja a három szakma professzióit és szakértői specifikumait, amelyek közös vonásai elsődlegesen a segítségadási készség és az empátia.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.