9. évfolyam, 2011/1-2. szám

Tóthné Aszalai Anett
A szociális készségek, képességek fejlesztése óvodáskorú dadogó gyermekek logopédiai terápiájában


Absztrakt: 
A pedagógia számára kiemelkedően fontos a gyermek képességeinek, szociális viselkedésének megismerése, fejlesztése. A fejlett szociális kompetencia kialakulásának előfeltétele a jó önértékelés, a környezettel kapcsolatos pozitív attitűd, az elfogadás, a hatékony kommunikáció. A különféle eredetű károsodások következményeként kialakuló beszédhibák, beszédfogyatékosság, beszédzavar gátolják az egyén és környezete közötti sikeres interakciót, az alkalmazkodást, a társadalmi beilleszkedést. A logopédiai tevékenység az egész személyiséget érintő pedagógiai jellegű gyógyító nevelés, mely a kommunikációt és a szociális kompetenciát is fejleszti. A tanulmány azokat a speciális tartalmakat, módszertani sajátosságokat foglalja össze, melyek a szociális képességek fejlesztését hordozzák az óvodáskorú dadogó gyermekek logopédiai terápiájában.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.