9. évfolyam, 2011/1-2. szám

Kovács Zsuzsa
Szerepkeresés – szakirányú továbbképzések a szakmai megújulás folyamatában


Absztrakt: 
A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara a 2010/2011 tanévben indította el a Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek együttnevelő pedagógusa szakirányú továbbképzését, amelynek célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik szakszerűen végezhetik a speciális bánásmódot igénylő gyerekek pedagógiai szűrését, prevencióját és differenciált fejlesztését. A tanulmány a képzésben elsőként megjelenő pedagógusokkal végzett kérdőíves felmérés eredményeit mutatja be. A kutatás célja volt feltárni, körvonalazni azon személyes, illetve intézményi elvárásokat, amelyek ösztönözték a pedagógusokat a képzésre való jelentkezésre. A felmérés eredményei támpontot jelenthetnek az újonnan indult szakirányú továbbképzés eredményességének növelésére, szerepének körvonalazásához a továbbképzések rendszerében.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.