8. évfolyam, 2010/3-4. szám

Pálfi Melinda
Gyermek, család és nevelés megjelenítése Kömlei János Szükségben segítő könyv című munkájában


Absztrakt: 
Tanulmányomban a Szükségben segítő könyv című, 1790-ben megjelent műben vizsgálom a gyermekekről és a családról kialakított képet. Korabeli nevelési és életmóddal kapcsolatos tanácsadókkal is egybevetettem az olvasottakat, így egy tágabb értelmezési keretben vizsgáltam a történeteket és a szentenciákat. Annak ellenére, hogy Kömlei János könyve nem kifejezetten pedagógiai munka, sok gyermekneveléssel kapcsolatos információ és tanítás megtalálható a szövegekben. A történetek összhangban a nevelési tanácsadókkal a gyermekek nevelésének fontosságát hangsúlyozzák. A gyermek értékként jelenik meg; a szülő felelőssége, hogy a megfelelő neveltetésről gondoskodjon, ennek elmulasztása a gyermek romlásához vezet. Locke szenzualista tanai tükrében a gyermek nevelése, a számára nyújtott tapasztalatok határozzák meg életét.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.