8. évfolyam, 2010/3-4. szám

Baka József
A felnőttképzési területi kutatások fő irányai Magyarországon


Absztrakt: 
Napjainkra az andragógia a neveléstudomány, az oktatás és a közkultúra olyan jelentőségű és oly mértékben differenciált alrendszerévé nőtte ki magát, amely több aspektusból - így területiből is - tudományos igénnyel vizsgálható és vizsgálandó. A tanulmány célja, hogy rámutasson az andragógiában a területi szemléletű kutatások jelenlétére, jelentőségére és fejlesztési lehetőségeikre. Ennek megfelelően - elsősorban a rendszerváltozás utáni magyarországi tudományos szakirodalom, kutatások alapján - felvázolja a területi aspektusú kutatások fő irányait, ezekkel összefüggésben elemezi a tudományközi, szakmaközi kapcsolódási pontokat. Arra kíván választ adni, hogy az eddigi kutatási irányok és eredmények vajon kellő alapot képezhetnek-e az andragógián belül sajátos területként definiálható regionális andragógia kialakulásához.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.