8. évfolyam, 2010/3-4. szám

Czövek Zoltán
Az egyetemi könyvtárosképzés megindulása Magyarországon


Absztrakt: 
Az eredetileg az egyetemi könyvtárosképzés megindulásának 60. évfordulójára készült tanulmány a képzés előzményeit tárgyalva áttekintést ad a hazai könyvtárosképzés 1949 előtti formáiról, és felsorolja ugyanennek az időszaknak az egyetemeken könyvtártudományi témákban is előadó tanárait. Vázolja a háború utáni időszak kultúr- és könyvtárpolitikai tendenciáit és történéseit; bemutatja Varjas Bélának a könyvtárosképzés taglaló tervezetét és a képzés megindulásának körülményeit; továbbá betekintést ad az első évek - 1949-1956 - viszonylatában a képzés intézményi kereteire, tárgyi feltételeire és időtartamára vonatkozó ismeretekbe.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.