9. évfolyam, 2011/1-2. szám

Patyi Gábor
Az elveszett paradicsom iránti romantikus vágyakozástól a fröbeli gyermekkertekig: egy nevelőintézmény keletkezésének eszmetörténeti gyökereiről


Absztrakt: 
Friedrich Fröbel 1840-ben alapította első gyermekkertjét. A kisgyermekkori nevelésre fókuszáló pedagógiai nézeteivel, a játék meghatározó szerepének felismerésével és a sajátos kisgyermeknevelő intézmény alapításával a 19. században az óvodai nevelés legnagyobb hatású megújítójává vált. Fröbel az új típusú kisgyermeknevelő intézménynek sajátos metafizikai, antropológiai és történetfilozófiai alapozást nyújtott. Meghatározó hatással volt rá a romantika idealizáló gyermekképe és utópikus történelemszemlélete. A gyermekkerteket a gyermekeknek visszaadott paradicsomként fogta fel, ahol óvni, védeni kell őket és hozzásegíteni isteni lényegük kibontakoztatásához. A gyermekkertek ugyanakkor Fröbel szerint a felnőttek életének megújításában, egy új korszak eljövetelében is fontos szerepet játszanak.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.