9. évfolyam, 2011/1-2. szám

Takács Zsuzsanna Mária
A pécsi Notre dame „iskolakombinátja”


Absztrakt: 
Pécsen 1851-ben, Scitovszky János pécsi püspök, a későbbi esztergomi érsek hívására telepedtek meg és alapítottak a zárda mellett leányiskolát a Notre Dame, vagyis a Miasszonyunk Női Kanonokrend apácái, akik az elkövetkező évtizedekben Pécs egyik legjelentősebb oktatási intézményrendszerét hozták létre. Az alapítást követő fél évszázadban a zárda és annak iskolái folyamatosan fejlődtek és alakult ki a századfordulóra az az intézményrendszer, „iskolakombinát”, melyben Koós Olga (1904-1982) görcsönyi tanítónő tanulmányait folytatta. Tanulmányomban a Miasszonyunk Női Kanonokrend pécsi iskoláinak történetét, fejlődését kívánom bemutatni, valamint Koós Olga visszaemlékezése révén egy érdekes, eddig kevésbé feltárt részét ismerhetjük meg a pécsi leánynevelés történetének.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.