9. évfolyam, 2011/1-2. szám

Gáspárdy Tibor
Művészet és személyiség


Absztrakt: 
Rövid áttekintést szeretnék adni arról, miként alakult a kultúra és a gazdaság, a kultúra és a képzőművészet, valamint az ember és a képzőművészet viszonya az európai kultúrtörténetben. Tekintve, hogy az érzékeinkkel megtapasztalható materiális világ és a napjainkra megkerülhetetlen virtuális világ is elsősorban vizuális úton élhető át számunkra, a tanulmányban a vizuális nevelés kiemelt fontosságáról szeretnék szólni, illetve annak gondjairól, problémáiról. Úgy vélem, a művészettel való kapcsolat elmélyítése akár direkt, akár indirekt módon, hatásfokához mérten csekély ráfordítás árán jelentősen hozzájárulna az életminőség színvonalának emelkedéséhez. A jelzett kérdéskörökben tett állításaimat és hipotéziseimet szeretném a Nyugat-magyarországi Egyetemen, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett kérdőíves kutatásaimmal is igazolni.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.