8. évfolyam, 2010/3-4. szám

Deutsch Krisztina
A lépcsős képzés szintjei, céljai, feladatai a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán


Absztrakt: 
A Bologna Nyilatkozat az európai hallgatói mobilitás érdekében célul tűzte ki a felsőoktatásban az egységes kétciklusú képzési rendszer bevezetését, melyet a Berlini Nyilatkozat háromciklusúvá bővített, a doktori iskolák rendszerbe iktatásával. Magyarországon a 2005. évi CXXXIX. törvény teremtette meg a jogi kereteit a felsőoktatás szerkezeti és tartalmi átalakításának. Az új, háromlépcsős képzési struktúra bevezetése az alapszakok indításával 2006-ban az egészségtudomány képzési ágban is megtörtént. Írásunkban bemutatjuk, hogy a PTE Egészségtudományi Karán ennek a szerkezeti és tartalmi átalakulásnak milyen motiváló és gátló tényezői voltak és vannak ma is. Vizsgáljuk továbbá, hogy ugyanitt az egyes képzési szintek – különös tekintettel a gyakorlatban már 3 éve folyó alapképzésre – mennyire képesek betölteni a nyilatkozatokban deklarált célokat és feladatokat.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.