9. évfolyam, 2011/1-2. szám

Sáriné Csajka Edina
Csizmadiáné Czuppon Viktória
Németh Nándor
Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári egyetem és a Tamási kistérség között


Absztrakt: 
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a felsőoktatás együttműködési programját a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel foglalkozó programiroda, valamint a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület (MITE) hozta létre 2009-ben. A programiroda a Végrehajtás Operatív Program támogatásával egy kísérleti (pilot) projektet indított el, amely az ország 33 leghátrányosabb helyzetű, komplex programmal segítendő kistérségének körét érinti, és melynek koordinálásával a MITE-t bízták meg. A program abból a gondolatmenetből született, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek kapcsolathiánnyal küzdenek, ugyanakkor számos felsőoktatási intézmény rendelkezik ilyen kapacitásokkal, amelyeket sok szempontból is célszerű lenne e kistérségek felé irányítani. A Kaposvári Egyetem 2011-ben kapcsolódott a programhoz, amikor Tamási kistérséggel kötött együttműködési megállapodást.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.