Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben - tanulmánykötet
Editor: Dr. Nagyházi Bernadette

Tartalom

 

1. Esélyteremtés a pedagógiában

BENCÉNÉ FEKETE ANDREA
A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács szerepe a tehetséggondozásban

FARKASNÉ GÖNCZI RITA
A számolási zavarok területére kidolgozott, számítógép alapú, mesébe ágyazott diagnosztikus eszköz fejlesztésének bemutatása

GULYÁS ENIKŐ
A biblioterápia helye az oktató-nevelő munkában

HEVÉRNÉ KANYÓ ANDREA – NAGYNÉ ÁRGÁNY BRIGITTA
2013 – a külhoni magyar kisiskolások éve – Határon túli körút: „mindenki tehetséges valamiben!”

JÓZSEF ISTVÁN
Szupervízió az iskolai gyakorlatban

KOLLARICS TÍMEA:
Tanösvények hatékonyságának vizsgálata – a Lóczy-gejzír sétaút felmérésének tapasztalatai

PÉKNÉ SINKÓ CSENGE
Diszharmónia középfokon – diszlexiás és diszgráfiás tanulók nehézségei a hazai középfokú oktatásban

PINCZÉSNÉ PALÁSTHY ILDIKÓ
Felnőttképzési együttműködés a munkaerő-piaci esélyek növeléséért a Bihor – Hajdú-Bihar eurorégióban

SZEREPI SÁNDOR
Multikulturalitás a menekülttábor oktatási-nevelési közegében

SZŐKE-MILINTE ENIKŐ
Stratégiák eredményessége, avagy eredményes stratégiák az esélyteremtésben

TAKÁCS ISTVÁN – SZALAI KATALIN
A dél-dunántúli térségben élő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók longitudinális életútelemzése 2013-2020

VÖRÖS KLÁRA
A történetek ereje a fejlesztő biblioterápiában

2. A köznevelés pedagógiai gyakorlatának megújítása

B. KÁRPÁTI RITA
Játék a nyelvtanulás? Korai nyelvoktatás a kaposvári járás általános iskoláiban

BALOGH BEÁTA
Az óvodapedagógus módszertani szabadságának értelmezései különböző fenntartói közegben

GELENCSÉRNÉ BAKÓ MÁRTA
Az iskolai elégedettség érzésének vizsgálata különböző tanulói korosztályok körében

KOPHÁZI-MOLNÁR ERZSÉBET
Reception of a Modern Cinderella

NAGY GYÖRGY
Az RJR (Ráhangolódás – Jelentésátadás – Reflektálás) modell gyakorlati alkalmazása a természetismeret oktatásában az általános iskolák 1–4. osztályaiban

NÉMETH ILDIKÓ
Idegen nyelv és a „projektmódszer” az általános iskolában

RÉVÉSZ JÓZSEF
A kisgyermekkori zenei nevelés paradigmaváltásai a 20. században

SZILÁRD, KRISZTINA
Leseerziehung im deutschen Sprachraum

ZALAY SZABOLCS
Centralizáció és/vagy innováció a középiskolában

3. Innovatív törekvések a pedagógusképzésben

BENCE ERIKA:
Egy „ellen”-nevelődési és (vissza-)fejlődésregény (Kosztolányi Dezső: Aranysárkány)

FARAGÓ LÁSZLÓ:
Szövegkép – Vizualitás a rádiós kommunikáció oktatásában

FEHÉR PÉTER – T. NAGY JUDIT:
Egy üzleti főiskolán beindított webináriumi képzés első tapasztalatairól

HOLLÓSI, CECÍLIA MÁRIA:
The gap-year phenomenon and its psycho-educational role: benefits and motivations

JÁVORSZKY FERENC:
A flopitól a felhőig – adattárolás a hallgatók körében

KISVÁRDAI MELINDA – MAGONY BÉLA ISTVÁN:
Környezet- és egészség-pedagógiai projekt a tanárképzésben

MAGYARI SÁRA:
Vállalkozói szellem fejlesztése a romániai tanárképzésben

PIVÓK ATTILA:
A tanári digitális kompetencia vizsgálata egy budapesti általános iskolában

SPICZÉNÉ BUKOVSZKI, EDIT:
Pedagogical Innovation in  Higher Education: Transforming Teaching into Learning using the Just-in-Time Teaching Strategy

TŐZSÉR ZOLTÁN:
Felsőfokú tanulmányokkal párhuzamos munkavállalás az észak-alföldi régió két felsőoktatási intézményének részidős hallgatói körében

VARGA ARANKA:
Kooperatív szemléletű munkaformák a tanárképzésben

VISMEG ISTVÁN:
A mozgásfejlesztés szükségessége a tanítóképzésben

4. A neveléstudomány történeti dimenziói

BELOVÁRI ANITA:
Egy elfeledett intézmény: a Fiumei magyar királyi és állami Tengerészeti akadémia

DÉVÉNYI ANNA:
A filantropizmustól a nemzetnevelésig – a nemzetnevelés gondolatának gyökerei a német pedagógiában[1]

KISSNÉ ZSÁMBOKI RÉKA:
Az adaptációs döntési folyamat sajátosságai a Freinet-pedagógia iránti elköteleződésben, az 1980-as évek utolsó harmadától kibontakozó alternatív óvodapedagógiai mozgalomban

MOLNÁR BÉLA:
A tanítóképzés előíró-adagoló tantervei

NÉMETH FERENC:
„Az iskola és az élet” egy 20. század eleji bácskai néptanító pedagógiai kísérleteiről

PATYI GÁBOR:
Tanárképzés, tanárképző intézet: viták, nézőpontok a századfordulón

PETE JÓZSEF:
Leventék és cserkészek: Esettanulmány

Abstracts

Idegen nyelvű tanulmányok magyar nyelvű összefoglalói


CsatolmányMéret
PDF icon INNOVACIO_TK_2014.pdf2.83 MB