Impresszum

 

Képzés és Gyakorlat : neveléstudományi folyóirat
Training and Practice : Journal of Educational Sciences

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar és a
Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
neveléstudományi folyóirata

Felelős szerkesztő:
Bencéné Fekete Andrea

Szerkesztőség/Editorial Board:

KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT
TRAINING AND PRACTICE

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.
Telefon: +36-82-505-800/820
E-mail: trainingandpractice@gmail.com

Web-mester: Horváth Csaba

Az elkészült kéziratokat a trainingandpractice@gmail.com elektronikus címre várjuk.
A levél tárgya szerző teljes neve_olvasószerkesztőnek legyen.

Kiadja:
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Kaposvár, Guba Sándor út 40.

Felelős kiadó:
Podráczky Judit

Nyomdai ISSN: HU-ISSN 1589-519-x

Online ISSN: HU-ISSN 2064-4027

Digitálisobjektum-azonosító (DOI): 10.17165