Magunkról

A Képzés és Gyakorlat neveléstudományi folyóirat szerkesztőbizottsága nevében tisztelettel
köszöntöm. A folyóirat jelentős értéke a teljes alkotói-szellemi szabadság
és a közölt tanulmányok interdiszciplináris jellege, műfaji sokszínűsége, hiszen a szerzők
sokszor egy tőről fakadó, globális társadalmi problémák narratív, saját nézőpontú, rendkívül
árnyalt, emóciók által vezérelt feltárására vállalkoztak.

Külön öröm számunkra, hogy két pedagógusképző egyetemi kar, a Kaposvári Egyetem
Pedagógiai Kara és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara (valamint jogelődje, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara) negyedik éve közösen gondozza
a neveléstudományi irányultságú periodikát, mely hazai és nemzetközi szakmai körökben,
tudományos műhelyekben, közoktatási és felsőoktatási intézményekben egyre ismertebb és
elismertebb. A két intézmény közötti példaértékű szakmai, tudományos és emberi kapcsolatrendszer
immár túlmutat a folyóirat határain – erre is rendkívül büszkék vagyunk.

Eddigi munkánk elismerése, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a tudományos minősítésű
folyóiratok között tart számon bennünket. A közlések tekintetében az eredetiség, az
aktualitás, a kreativitás mellett a minőség is rendkívül fontos szempont, így a folyóiratban
megjelent publikációkat két szakmai lektor értékeli és tesz javaslatot az írás megjelenésére. A
hazai, külhoni és nemzetközi neveléstudomány jeles tudósai, kutatói és oktatói segítik munkánkat
a hazai és nemzetközi tanácsadó testületben. Köszönjük nekik, hogy velünk tartanak.

A folyóiratban öt rovatban közöljük a lektorok által megjelenésre javasolt, a humántudományok
körébe sorolható írásokat. A „Tanulmányok” rovat a nagyobb lélegzetű, kimagasló tudományos
értékkel bíró értekezéseket közli, az „Idegen nyelvű tanulmányok, közlemények” elnevezésű rovat
a hazai és külföldről érkező nem magyar nyelvű írásoknak ad helyet. A „Képzés és gyakorlat” a
neveléstudomány gyakorlati, módszertani eredményeire kíváncsi. A „Szemle” rövidebb lélegzetű,
főleg tudománynépszerűsítő írásokat tartalmaz, a „Könyvismertetések” a humántudományok,
a neveléstudomány legújabb kutatási eredményeit közlő művekre hívja fel az olvasók figyelmét.

Legfőbb küldetésünk, hogy a hazai és nemzetközi neveléstudományi műhelyek diskurzusainak
egyik jelentős fóruma legyünk, valamint az emberformálás területén dolgozó kutatók,
szakemberek, oktatók, a közoktatásban dolgozó pedagógusok és hallgatók írásait közkinccsé
tehessük egy magas színvonalú, tudományos folyóiratban.

Legyen továbbra is jótékony szellemi táplálék a folyóirat iskolaépítő elődeink megismeréséhez,
múltunk megértéséhez, a jelen pedagógiai történéseinek és nagyszerű pillanatainak
átéléséhez, egy szeretetteljes jövő építéséhez.

A szerkesztőbizottság nevében tisztelettel és üdvözlettel,

Kissné Zsámboki Réka
főszerkesztő

Bencéné Fekete Andrea
korábbi főszerkesztő

Varga László
korábbi főszerkesztő