Volume 10, 2012/Issue 1-2

Vámosi, Tamás
Gyakorlati aspektus a szakképzési rendszerben – vállalkozói motivációk


Abstract: 
A magyar gazdasági fejlődés és társadalmi integráció biztosításának egyik fontos területe az iskolarendszerű szakmai képzés. A Kereskedelmi és Iparkamara mint vállalkozói gazdasági önkormányzat felmérést készített a gyakorlati képzés jellemzőiről, problémaköreiről, illetve számba vette azon beavatkozási lépéseket, amelyek a szakképzési rendszer hatékonyságának növekedését szolgálnák. A tanulmány ezen felmérés főbb eredményeit mutatja be, beágyazva mindezt a szakképzési rendszer társadalmi-gazdasági közegébe, különös tekintettel a kamarai szerepvállalásra.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.